sâmbătă, 19 iulie 2014

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul II - Semestrul IIAnul   II   Semestrul II
Nr. crt.
Denumire disciplină
Cod
Ore/săptămână
PC
Forma eval.


C
S
L
P
Discipline obligatorii (O)
1
Elaborare lucrare de disertaţie
10.S.12.O.001
-
-
-
28
30
VA/R 4
TOTAL discipline obligatorii (O)
-
-
-
28
30

TOTAL ore pe săptămână
28

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul II - Semestrul IAnul II - Semestrul I

Nr.
 crt.
Denumire disciplină
Cod
Ore/săptămână
PC
Forma
 eval.


C
S
L
P
Discipline obligatorii (O)
1
Managementul asigurării calităţii materialelor
10.S.11.O.001
2
1
-
-
4
E 3
2
Validarea metodelor de încercare
10.S.11.O.002
1
1
-
-
3
E 3
3
Evaluarea conformităţii materialelor
10.S.11.O.003
1
1
-
-
3
E 3
4
Încercări termofizice ale materialelor
10.S.11.O.004
1
-
1
-
2
V 3
5
Încercări spectrometrice XRF
10.S.11.O.005
1
-
2
-
3
V 3
6
Cercetare ştiinţifică III
10.S.11.O.006
-
-
12
-
10
VA/R 3
TOTAL discipline obligatorii (O)
6
3
3
0
25

Discipline opţionale (A)
 1
Încercări de microscopie electronică
10.S.11.A.001
1
-
1
-
2
E 3
 2
Încercări specifice topiturilor metalice
10.S.11.A.002
1
-
1
-
3
E 3
 3
Organisme si politici europene pentru acreditarea
 laboratoarelor
10.S.11.A.003
1

1

2
V 3
 4
Încercării mecanice
10.S.11.A.004
1
-
1
-
2
V 3
 5
Metrologia radiatiilor ionizante
10.S.11.A.005
1

1

3
V 3
TOTAL discipline opţionale (A)
5
0
5
0
12

TOTAL discipline obligatorii (O) şi opţionale (A)
8
3
5

30

TOTAL ore pe săptămână
16